UDRIVE is recruiting Polish drivers living in/around Warsaw

Road and Bridge Research Institute in Poland (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) is recruiting drivers for UDRIVE's naturalistic driving study. The requirements are:

  • To have a Renault Clio 3, Clio 4 or Megane 3
  • To drive with cameras for a period of 18-21 months
  • To live in Warsaw or its surroundings

The procedure is as follows:

  • Participate in a briefing presentation, sign the agreement and take a 10min test of hazard perception
  • Leave the car at the workshop for one day to equip it with the cameras
  • Visit the Institute every 2-3 months to exchange the hard drive with the recorded data (around 10min)
  • Leave the car at the workshop for one day to remove the cameras
  • In a special circumstances (e.g. an accident) meet for an interview and keep the Institute informed when the driver will be outside the country.

The drivers will receive an stipend of 800 euros gross.

This research activity takes place within the framework of the UDRIVE project in different parts of Europe, and aims to shed some light over human factors related to road safety and environmental issues.

If you are interested in participating, please contact   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


download (1)Instytut Badawczy Dróg i Mostów bierze udział w europejskim projekcie badawczym UDRIVE - eUropean naturalistic Driving and Riding for Infrastructure & Vehicle safety and Environment- , dotyczącym badania stylu jazdy kierowców w warunkach rzeczywistych.

UDRIVE jest pierwszym na dużą skalę Europejskim Badaniem Kierowców w Warunkach Rzeczywistych. Poprzez zbieranie i analizę danych z setek pojazdów, eksperci będą w stanie określić wpływ stylu jazdy kierowcy na bezpieczeństwo ruchu drogowego i stan środowiska, co umożliwi opracowanie nowych, lepszych rozwiązań projektowych. Gromadzenie danych będzie miało miejsce w siedmiu państwach członkowskich UE: w Austrii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Badanie Kierowców w Warunkach Rzeczywistych to metoda badawcza mająca na celu zapewnić wgląd w zachowania kierowcy podczas codziennych podróży (poprzez rejestrowanie szczegółów dotyczących kierowcy, pojazdu i otoczenia) dzięki niezauważalnym urządzeniom gromadzącym dane bez udziału kierowcy. Pojazdy są wyposażone w urządzenia monitorujące różne aspekty zachowania kierowców podczas jazdy, w tym informacje o ruchu pojazdu (przyśpieszanie, zwalnianie, pozycja na drodze, prędkość jazdy), o kierowcy (ruchy oczu, głowy i kończyn), a także o bezpośrednim otoczeniu (zagęszczenia ruchu, czas, droga i warunki pogodowe). W przypadku kolizji lub innych niebezpiecznych sytuacji zarejestrowane obrazy będą poddawane szczegółowej analizie.

UDRIVE będzie zbierać dane o samochodach osobowych, pojazdach ciężarowych i motocyklach w warunkach rzeczywistych. Do zapisu danych będzie używany rozbudowany system gromadzenia danych, obejmujący filmy z kamer zewnętrznych i wewnętrznych oraz dane Systemu Informacji Geograficznej. Wszystkie dane będą pozyskiwane w sposób ciągły, co pozwoli na znaczne poszerzenie wiedzy we wszystkich analizowanych obszarach badawczych.

W Polsce (podobnie jak w innych krajach) badaniami objętych zostanie przez okres 21 miesięcy
15 kierowców Renault Clio3 i 4 oraz 15 kierowców Megane3. Zapewniamy pełną poufność i anonimowość gromadzonych danych oraz gratyfikację za udział w badaniach w wysokości 800 Euro brutto, płatną w trzech ratach.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z: mgr inż. Leszkiem Kornalewskim (kierownik Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1): (22) 39 00 203, 600 890 330, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  .